Malmveien 6

Hybel 1 – Utleid
Hybel 2 – Ledig mid April 2022
Hybel 3 – Utleid
Hybel 4 – Utleid