Malmveien 6

Hybel 1 – Utleid
Hybel 2 – Utleid, ledig fra 1. Mars 2019
Hybel 3 – Utleid
Hybel 4 – Utleid