Malmveien 4

Hybel 1 – Utleid
Hybel 2 – Utleid
Hybel 3 – Ledig fra 1.mars 2020
Hybel 4 – Ledig fra 1. mai 2020