Malmveien 4

Hybel 1 – Utleid
Hybel 2 – Utleid
Hybel 3 – Utleid
Hybel 4 – Utleid, ledig fra 1. Mai 2020