Malmveien 10

Leilighet 9 – Utleid
Leilighet 10 – Utleid
Leilighet 11 – Ledig
Leilighet 12 – Utleid
Leilighet 13 – Utleid
Leilighet 14 – Utleid